Nowe wymagania techniczne izolacyjności przegród zewnętrznych

Nowelizacja prawa budowlanego 2015


W związku z wprowadzaniem nowych zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, czyli w tym przypadku zmiana współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych chcieli byśmy przedstawić rozwiązania jakie można zastosować w przypadku domów drewnianych.

Tabela wymagań izolacyjnośći termicznej przegród:

Lp. Rodzaj przegrody Współczynnik przenikania ciepła Umax
od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017r. od 1 stycznia 2021r.
1 Ściany zewnętrzne 0,25 0,23 0,20
2 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,20 0,18 0,15
3 Podłogi na gruncie 0,30 0,30 0,30
4 Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne 1,30 1,10 0,90
5 Okna połaciowe 1,50 1,30 1,10
6 Drzwi w przegrodach zewnętrznych 1,70 1,50 1,30


Nasze rozwiązania:

od 1 stycznia 2014r.

Aby spełnić wymagania izolacyjności przegród do 2017r przegrody budynku muszą wyglądać następująco:

Ściany Zewnętrzne:
- Rozwiązanie z deską elewacyjną - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
- Rozwiązanie z tynkiem - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 5cm styropianu zwykłego białego pod tynk. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami - 20cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 5cm pianki na krokwie aby uniknąc mostka termicznego. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Podłogi na gruncie - 7cm piany zamkniętokomórkowej lub 12cm styropianu.
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne - profil 5 komorowy dwuszybowy np. Avangarde
Okna połaciowe - np. okna FTS-V U2 lub FTS U2

od 1 stycznia 2017r.

Aby spełnić wymagania izolacyjności przegród do 2021r przegrody budynku muszą wyglądać następująco:

Ściany Zewnętrzne:
- Rozwiązanie z deską elewacyjną - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 2cm piany zamkniętokomórkowej na konstrukcję pod deskę elewacyjną. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
- Rozwiązanie z tynkiem - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 5cm styropianu grafitowego pod tynk. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami - 22cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 7cm pianki na krokwie aby uniknąc mostka termicznego. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Podłogi na gruncie - 7cm piany zamkniętokomórkowej lub 12cm styropianu.
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne - profil 5 komorowy trzyszybowy np. Avangarde
Okna połaciowe - np. okna FTP-V U3

od 1 stycznia 2021r.

Aby spełnić wymagania izolacyjności przegród po 2021r przegrody budynku muszą wyglądać następująco:

Ściany Zewnętrzne:
- Rozwiązanie z deską elewacyjną - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 4cm piany zamkniętokomórkowej na konstrukcję pod deskę elewacyjną. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
- Rozwiązanie z tynkiem - 14cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 5cm styropianu grafitowego pod tynk. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami - 25cm pianki otwartokomórkowej między konstrukcję drewnianą + 10cm pianki na krokwie aby uniknąc mostka termicznego. Zdjęcie poglądowe rozwiązania.
Podłogi na gruncie - 7cm piany zamkniętokomórkowej lub 12cm styropianu.
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne - profil 7 komorowy trzyszybowy np. Prime
Okna połaciowe - np. okna FTP-V U5